infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

Adaptacyjny System Szkolenia i Egzaminowania Kierowców – Zakup kursu

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp
do Twoich kursów
eLearning
Zakup kursu

Tutaj zakupisz kupon na kurs.


Zakup kurs

Adaptacyjny System Egzaminowania i Szkolenia Kierowców – ASSiEK

Zmieniający się świat, dynamika jego rozwoju niezwykle mocno wpływa na współczesną motoryzację. Coraz większa ilość pojazdów poruszających się po drogach, rozbudowana infrastruktura oraz nowoczesne i naszpikowane rozwiązaniami technologicznymi samochody, stawiają coraz wyższe wymagania wobec użytkowników dróg.


Kurs na prawo jazdy to szalenie ważnych krok w życiu z którym się stykamy na początku drogi zwanej “Kierowca”. Nie jest to akcesorium takie jak np. opony które należy zmieniać co sezon lub płyny które powinniśmy zmieniać według zaleceń eksploatacyjnych.


Z reguły wiedza zdobyta na kursie prawa jazdy jest podstawą, pierwszym otwarciem w karierze kierowcy. Każdy Kierowca, w tym również Kierowca Zawodowy uczy się przez całe życie, a jego wiedza podlega ciągłej zmianie tak jak zmienia się świat motoryzacji.


Dzięki współpracy PWPW i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowca.pl stworzyliśmy pierwszy i unikalny na skalę europejską adaptacyjny system szkolenia i egzaminowania kierowców dostosowujący się w czasie rzeczywistym do zmieniającego się środowiska i otoczenia ruchu drogowego w Polsce, tworzący najwyższy standard merytoryczny w obszarze kursów na prawo jazdy.


Niezależnie od tego czy jesteś przyszłym kierowcą przygotowującym się do pierwszego w życiu egzaminu na prawo jazdy, czy też doświadczonym kierowcą podnoszącym swoje umiejętności w celu uzyskania uprawnień na nowe kategorie pojazdów, Adaptacyjny System Szkolenia i Egzaminowania Kierowców ASSiEK stanowi gwarancję najwyższej merytorycznej wiedzy niezbędnej do uzyskania wymarzonego prawa jazdy.


W zależności od zmieniającej się sytuacji drogowej, stanu prawnego, a nawet pory roku ASSiEK jako jedyny system e‑learnignowy pozwala na dostosowanie aktualnego, najwyższej jakości kontentu merytorycznego wykorzystywanego podczas szkoleń na prawo jazdy do dynamicznie zmieniających się oczekiwań wobec przyszłych i obecnych kierowców.


ASSiEK to innowacyjne rozwiązanie technologiczne w obszarze metodologii e-learningu wspomagające metodykę szkoleniową kursów na prawo jazdy, oparte o pytania jakie są wykorzystywane podczas egzaminu. Ponadto ASSiEK to największy dostępny na rynku aktualny kontent multimedialny – ponad 1000 materiałów multimedialnych aktualizowanych i dostosowywanych na bieżąco.


ASSiEK to ogólnopolska marka wspierająca merytorycznie i biznesowo ośrodki szkolenia kierowców w całym kraju, zwiększająca profesjonalizację polskiego rynku szkoleń kandydatów na kierowców, a dzięki współpracy z Partnerami (PWPW, KRBRD, Policja, ITD, Kierowca.pl) stanowi jeden z kluczowych elementów systemu podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wpisanego w strategię rządowych działań prospołecznych.


W związku z licznymi pytaniami informujemy:


1. Baza pytań funkcjonujących w systemie e-learningu dla kandydatów na kierowców m.in. w Adaptacyjnym Systemie Szkolenia i Egzaminowania Kierowców (ASSiEK) zawiera część pytań dostępnych na Egzaminie Państwowym w WORD.

2. Pełna baza pytań egzaminacyjnych funkcjonujących na egzaminie Państwowym dostępna jest na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


Jednocześnie informujemy, że:


Baza Pytań – jest to opracowany przez PWPW, skatalogowany pod względem merytorycznym zbiór oznaczonych funkcjonalnie pytań, stanowiących pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminie na prawo jazdy w rozumieniu art. 51 ust. 2a pkt 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155 – tekst jednolity), zawierający dodatkowe oznaczenie każdego z pytań umożliwiające zastosowanie Algorytmu losowania w procesie przeprowadzania części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy.


W świetle obowiązujących regulacji prawnych , tj. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. oraz Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. PWPW S.A. jak i każdy inny podmiot, jest uprawnione do dostępu i ponownego wykorzystania pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie na prawo jazdy, które z mocy prawa otrzymały status informacji publicznej.


Zobowiązany do udostępnienia pytań Minister do spraw transportu nie wskazał konkretnych warunków i ograniczeń w zakresie ponownego wykorzystania pytań .


Tym samym korzystając z prawa dowolnego wykorzystywania udostępnionych w BIP MIiR pytań egzaminacyjnych: do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii pytań oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych do pytań, PWPW jest prawnie umocowane do stworzenia w oparciu o pytania egzaminacyjne, swoich produktów, korzystając z ochrony prawnej dla utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.


Zgodnie z art.51 ust.2b przedmiotem informacji publicznej jest wyłącznie treść pytania egzaminacyjnego, nie są objęte statusem informacji publicznej oznaczone (otagowane) pytania pod względem ich kwalifikacji funkcjonalnej i przynależności do grupy pytań wg. np. kategorii prawo-jazdy, czy problematyki której dane pytanie dotyczy. Wobec powyższego PWPW przysługuje majątkowe prawo własności do opracowania pod nazwą Baza Pytań zgodnie z przedstawioną powyżej definicją, który stanowi odrębny utwór prawa autorskiego podlegającego właściwej ochronie prawnej, którym PWPW może dowolnie dysponować w tym pobierać pożytki z korzystania oraz korzystać z ochrony przed bezprawnym korzystaniem z tego utworu przez podmioty nieupoważnione.


Dostęp do systemu jest płatny 99zł za 90 dni lub 128 zł za 120 dni. Udostępniamy możliwość płatności e-przelewem lub kartą VISA i MasterCard.