infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

STATUS KARTY ADR

ADR - Przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych

Reklama

System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Jeśli odebrali Państwo dokument z urzędu, sprawa dotycząca odebranego dokumentu zniknie z portalu.

Uwagi:
 1. Jeśli nie mają państwo numeru PESEL, należy w to miejsce wpisać datę urodzenia w sześciocyfrowej formie RRMMDD, gdzie RR to rok, MM - miesiąc, DD - dzień.
 2. W polu imię i nazwisko należy podać identyczne dane, jakie znajdują się w dowodzie osobistym. Jeżeli nazwisko składa się z dwóch lub więcej członów, należy podać wszystkie w sposób identyczny, jak w dowodzie osobistym. Jeżeli nazwiska są rozdzielone myślnikiem, należy go wpisać w pole. To samo tyczy się imienia. Wielkość liter nie ma znaczenia.
 3. Aby system mógł zidentyfikować Państwa sprawę, należy podać wszystkie trzy informacje, tj. pierwsze imię, nazwisko lub nazwiska i numer PESEL.
Statusy wyświetlają się w następującej kolejności:
 1. Dokument jest w fazie produkcji - dokument jest w trakcie produkcji w PWPW S.A.
 2. Dokument został wysłany indywidualnie - dokument został wyprodukowany w PWPW S.A i przekazany do wysyłki na wskazany adres indywidualny.
 3. Dokument został wysłany do urzędu - dokument został wyprodukowany w PWPW S.A i przekazany do wysyłki do Urzędu Marszałkowskiego.
 4. Dokument nie został wyprodukowany - dokument został wycofany z produkcji, zawierał np. błędne dane lub złej jakości zdjęcie.
 5. Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany.
  1. na stronie wprowadzono błędne dane (np. popełniono błąd w trakcie wpisywania imienia, nazwiska lub numeru PESEL)
  2. wniosek nie został jeszcze wprowadzony do Systemu ADR (w celu uzyskania wyjaśnień proszę skontaktować się z urzędem)
  3. dokument został już wydany w systemie komputerowym ADR.