infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

ZGŁOŚ USZKODZENIE LUB UTRATĘ KARTY

Szanowni Państwo,
 

W związku z zarejestrowanym błędem certyfikatu cyfrowego na kartach do tachografu skutkującym skróceniem terminu ważności wydanych kart odnotowane zostały przypadki, że karta zostaje uznana przez tachograf za nieważną szybciej, niż to wynika z informacji na niej nadrukowanej.

Jeśli tachograf poda informację, że termin ważności karty mija szybciej niż to wynika z nadruku, należy skontaktować się z PWPW w celu otrzymania potwierdzenia zgłoszenia awarii karty (INFOLINIA: 22 332 92 90, mail:tachograf@pwpw.pl ) oraz wydania zaświadczenia umożliwiającego kontynuację jazdy. Każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie w trybie reklamacyjnym. W przypadku wznowień kart obarczonych problemem zbyt krótkiego certyfikatu nowe karty wydane na podstawie nadesłanych wniosków o wznowienie karty będą ważne od dnia wydania a nie od dnia kolejnego licząc od daty końca ważności karty wznawianej z okresem ważności nowej karty.

Dziękujemy za cierpliwość.

 

O zgubieniu/kradzieży/uszkodzeniu karty możesz poinformować nas wysyłając Zgłoszenie:

W zgłoszeniu należy zamieścić następujące dane: 

  • PESEL lub NIP (kierowcy/technika/właściciela przedsiębiorstwa),
  • Imię i Nazwisko,
  • Nazwę firmy, w której jesteś zatrudniony,
  • Nr karty (obowiązkowo w przypadku karty uszkodzonej),
  • Podaj nr faxu, na który chcesz otrzymać od nas Zaświadczenie na kontynuację jazdy i na zjazd do bazy lub Zaświadczenie o zgłoszeniu uszkodzenia lub utraty karty oraz w zgłoszeniu proszę wyraźnie napisać, które zaświadczenie jest potrzebne,
  • Nr telefonu kontaktowego.

Zgodnie z art. 29 ust. 5  Rozporządzenia rady Paramentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014  „kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy w maksymalnym okresie 15 dni kalendarzowych lub w okresie dłuższym, jeśli konieczne jest odstawienie pojazdu do jego bazy, pod warunkiem, że może on udowodnić niemożność przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu.” W tym celu konieczne jest uzyskanie od wystawcy karty odpowiedniego Zaświadczenia umożliwiającego kontynuację jazdy bez karty. PWPW S.A. wystawia takie zaświadczenia na prośbę zamieszczoną w zgłoszeniu o zagubieniu/kradzieży/uszkodzeniu karty.

W przypadku uszkodzenia karty innego niż uszkodzenie mechaniczne należy złożyć reklamację zgodnie z procedurą.

Reklama